A A+ A++ K K K

Grupa I

2020-03-24 21:05

Nauczycielki grupy I:

- Pani Mariola

- Pani Agnieszka

Pomaga nam Pani Ania i Pani Beata.

 

MINĄŁ LUTY…

Miniony miesiąc był pełen ekscytujących przygód. Poznaliśmy skarby Ziemi i ich wielką moc. Rozmawialiśmy o niebezpiecznych skutkach działania żywiołów: pożar, powódź, wybuch wulkanu, itp. To ostatnie zainteresowało nas w szczególny sposób – poznaliśmy budowę wulkanu oraz obserwowaliśmy wybuch i rozlewanie się gorącej lawy. Umożliwiły nam to plansze i filmy edukacyjne; pokusiliśmy się też o stworzenie własnego modelu wulkanu, dzięki któremu z bliska przyglądaliśmy się erupcji.

Naszą uwagę i działania edukacyjne skierowaliśmy też na poznanie świata prehistorycznych DINOZAURÓW. W dinozaurach jest coś magicznego, co bardzo nas fascynuje. Dlatego postanowiliśmy pogłębić naszą wiedzę o tych największych na świecie, żyjących wiele milionów lat temu gadach. Wspólnie, poprzez różne aktywności, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: „Kiedy żyły dinozaury? Gdzie mieszkały? Jak wyglądały? Co jadły? Jak się rodziły? Jak i kiedy wyginęły? Skąd wiemy, że istniały?” To tylko niektóre z pytań, które nas nurtowały. Oglądaliśmy filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, książki, atlasy, zdjęcia, obrazki. Bawiliśmy się w paleontologów, robiliśmy odciski w masie solnej – nasze skamieniałości. Przypomnieliśmy sobie, jak powstał węgiel, poznaliśmy teorie dotyczące wyginięcia dinozaurów. Z dinozaurami ćwiczyliśmy matematykę, stosowanie liczebników porządkowych, określanie stosunków przestrzennych, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę małą…

W kolejnym tygodniu, podczas zajęć poznaliśmy KOSMOS. Oglądaliśmy książki, ilustracje, plakaty przedstawiające układ słoneczny. Porównywaliśmy i staraliśmy się zapamiętać wszystkie planety. Poznaliśmy również ciekawostki o planetach, braliśmy udział w zabawach ruchowych, układaliśmy puzzle z fotografią kosmosu. Wielką radość sprawiło nam słuchanie piosenki: "W układzie słonecznym" oraz budowa włąsnych rakiet.

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o siłach przyrody, zainteresowaniach i pasjach dzieci.
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców. utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; np. w trakcie pobytu w parku czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
  • Próbowanie nowych produktów żywnościowych
  • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

Przed nami kolejny miesiąc zabawy i nauki.

W miesiącu MARCU zajęcia dydaktyczne i zabawy dzieci będą opierać się na tematach, których treści wynikają z obszarów edukacyjnych zawartych w postawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

1. W kinie i w teatrze

2. Przebudzenie po zimie

3. W wiosennym ogrodzie

4. Od kurnika do świątecznego koszyka

5. W świecie książek

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2023 Przedszkole 193