A A+ A++ K K K

Grupa III

2020-03-24 21:08

Nauczycielki grupy III:

Pani Mariola 

Pani Agnieszka 


W pracy z dziećmi pomaga nam  Pani Ola 

 

MINĄŁ MARZEC…

 

Miniony miesiąc był pełen radosnych, wypełnionych ciepłem przygód. Rozmawialiśmy o wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu – w wielu różnych aspektach. Witaliśmy wiosnę! Dowiedzieliśmy się, dlaczego jest coraz cieplej, poznaliśmy oznaki nadchodzącej wiosny. Rozpoznawaliśmy pierwsze wiosenne kwiaty i podawaliśmy ich nazwy. Weszliśmy również w rolę małych ogrodników – siejąc nasiona, sadząc cebulki kwiatów zaprosiliśmy wiosnę do naszej sali.

 

W dalszej kolejności omawialiśmy blok tematyczny: W gospodarstwie rolnym. Rozmawialiśmy na temat pracy rolnika, poznaliśmy zwierzęta żyjące w gospodarstwie rolnym oraz cel, w jakim się je hoduje. Wiemy również, do czego służy zmechanizowany sprzęt, który ułatwia pracę rolnikowi. Szukaliśmy odpowiedzi m.in. na pytania: Kto to jest rolnik? Czym zajmuje się rolnik? Jak wygląda dzień rolnika? Jakie zwierzęta mieszkają na wsi? Jak wygląda uprawa warzyw i owoców? Jak wygląda praca rolnika obecnie, a jak wyglądała dawniej?

Dowiedzieliśmy się, jak ważna jest rola rolnika jako producenta żywności, dowiedzieliśmy się też, czym są produkty ekologiczne i jak je rozpoznać na sklepowej półce.

Rozwijaliśmy również umiejętność logicznego myślenia w dyskusji na temat tego, co było pierwsze: jajko czy kura.

 

Przebywając na wiejskiej farmie nauczyliśmy się piosenki w języku angielskim: LET’S TAKE A RIDE - LET’S GO TO THE FARM…. Przypomnieliśmy sobie również angielskie nazwy zwierząt mieszkających na wsi.

 

Poznaliśmy głoski: C i J. Szukaliśmy przedmiotów, których nazwy zaczynają się tymi głoskami. Wyróżnialiśmy sylaby we wskazanych wyrazach, dzieliliśmy je na głoski, a chętne dzieci odnajdywały w nich litery.

Poznaliśmy też liczbę 8 – dokładaliśmy i odkładaliśmy przedmioty tak, żeby było ich 7, liczyliśmy w zakresie 8 oraz porównywaliśmy liczebności zbiorów. Ustawialiśmy przedmioty po kolei, używając podczas liczenia liczebników porządkowych.

 

W ramach projektu edukacyjnego: KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA odwiedziliśmy kolejny kraj -  WIELKĄ BRYTANIĘ. Multimedialnie zwiedzaliśmy cały kraj, a zwłaszcza Londyn – stolicę. Wykonaliśmy najbardziej znane, londyńskie obiekty - czerwony autobus, budkę telefoniczną i Big Ben. Poznaliśmy również London Eye, London Bridge, wykonaliśmy brytyjską flagę oraz portrety Królowej Elżbiety II i asystującego jej gwardzisty.

Na jeden dzień zatrzymaliśmy się w zielonej Szkocji – jakże byliśmy zaskoczeni widząc mężczyzn noszących kraciaste spódnice! Postanowiliśmy samodzielnie „utkać” tkaninę o podobnym wzorze, co okazało się wcale niełatwym zadaniem. Równie emocjonujące było spotkanie z owianym legendą potworem z Loch Ness.

Na zakończenie odwiedziliśmy Królową i uczestniczyłyśmy w rytuale picia herbatki – dostojnie i z wielką elegancją wcieliliśmy się w brytyjską arystokrację.

 

Niestety, z racji obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym, nie udało nam się wspólnie przygotować do świąt wielkanocnych. Tematykę związaną z przygotowaniami do świąt realizujemy zdalnie, w naszych domach.

 

 

 

 

Propozycje zabaw i form spędzania czasu w gronie rodzinnym:

  • Rozmowy o tym, co wydarzyło się w przedszkolu, o nadchodzącej wiośnie i jej oznakach.
  • Zachęcanie do spożywania nieprzetworzonych, zdrowych produktów.
  • Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby, składanie sylab w wyraz (analiza i synteza); odszukiwanie znanych wyrazów – rower, rolki, globus, dinozaur, wulkan, cebula, jajko w różnych tekstach – gazetach, książkach itp.; podawanie wyrazów rozpoczynających się głoskami: m, l, t, i, d, e, u, k, y; z, b, n, s, r, g, c, j
  • Przeliczanie przedmiotów według określonych cech, koloru, wielkości itp.; dodawanie i odejmowanie, np. w trakcie różnych czynności i prac domowych z wykorzystaniem talerzy, sztućców. utrwalanie liczebników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; np. w trakcie pobytu w parku czy na placu zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
  • Aktywny wypoczynek w miarę sprzyjającej pogody – spacery, zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

Przed nami kolejny miesiąc zabawy i nauki.

W miesiącu KWIETNIU zajęcia dydaktyczne i zabawy dzieci będą opierać się na tematach, których treści wynikają z obszarów edukacyjnych zawartych w postawie programowej wychowania przedszkolnego. Proponowane zajęcia, przez dwa kolejne tygodnie, skupiać się będą wokół dwóch wartości. W tym miesiącu będą to: kultura i szacunek do książek

 

KULTURA:

1. Z kulturą za pan brat

2. Jestem kulturalny

 

SZACUNEK DO KSIAŻEK:

3. Książka – mój przyjaciel

4. Baśnie, bajki, legendy

 

KULTURA:

Kultura to ogół zachowań przyjętych za właściwe w danej grupie społecznej. To zbiór zasad przekazywany z pokolenia na pokolenie i praktykowany przez członków grupy, który jest ważnym elementem tożsamości grupowej. Dzieci uczą się kultury przez obserwację i naśladowanie dorosłych oraz rówieśników, uczestnictwo w charakterystycznych dla grupy wydarzeniach (np. w świętach), a także dzięki słownym zachętom („powiedz: przepraszam”) i omawianiu zasad.

– Dzieci poznają kulturę kraju, w którym mieszkają: sztukę, tradycję, sposoby zachowania, a także zaczynają w niej uczestniczyć.

– Ważne jest, żeby uczyć przedszkolaki kulturalnego zachowania: mówienia dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję.

– Dobrze jest ćwiczyć wraz z grupą zasady savoir-vivre’u w różnych sytuacjach.

– Istotne jest, by dzieci wiedziały, że elementami kulturalnego zachowania jest również używanie właściwego słownictwa, dotrzymywanie słowa i dbałość o swój wygląd

 

 

SZACUNEK DO KSIAŻEK:

Szacunek do książek to szacunek do człowieka – jego dorobku naukowego i kulturowego. Książki są znakomitym i sprawdzonym źródłem wiedzy o świecie. Rozwijają naszą wyobraźnię, poszerzają horyzonty i schematy myślowe. Pomagają rozwijać słownictwo i zapamiętywać prawidłowy zapis wyrazów. Są doskonałą rozrywką – pomagają się wyciszyć, zrelaksować, wypocząć. Szacunku do książek najłatwiej uczyć, dając dzieciom własny przykład, w tym przede wszystkim – czytając książki.

 – Warto porozmawiać z rodzicami na temat obecności książek w ich życiu – to ułatwi rozmowę o książkach z dziećmi.

– Można wskazać dzieciom i rodzicom różne formy książek – poza klasyczną – drukowaną, także książki do słuchania (audiobooki), do czytania w wersji elektronicznej (e-booki) oraz książki multimedialne (multibooki).

– Codziennie można inicjować rozmowy na temat książek, które poznały dzieci, zachęcać do opowiadania ich fabuły.

– Należy zwracać uwagę na sposób obchodzenia się z książkami i wdrażać dzieci do przestrzegania zasad, np.: mycia rąk przed sięgnięciem po książkę, dbania o to, aby kartki nie były pozaginane, używanie zakładek, które nie niszczą książek, odkładania książek na miejsce, korzystania z książek zgodnie z ich przeznaczeniem (pisać, rysować, wyrywać kartki i wycinać elementy stron można wyłącznie w książkach, które są do tego przeznaczone).

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193