A A+ A++ K K K

Ramowy rozkład dnia

2018-08-20 10:37

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 3, 4 - letnich

700 – 830 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi wykazującymi opóźnienia w rozwoju psychoruchowym oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

830 840 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

840 - 900 Śniadanie.

900 -1145 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, plastyka. Przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

1145 - 1200 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 Obiad.

1230 – 1400 Odpoczynek poobiedni w formie leżakowania.

1400 – 1415 Zabawy ruchowe, czytanie literatury, zabawy przy muzyce.

1415 – 1430 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

1430– 1450 Podwieczorek.

1450 – 1700 Praca indywidualna i wyrównawcza, gry i zabawy dydaktyczne, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 5-letnich

700 – 830 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi wykazującymi opóźnienia w rozwoju psychoruchowym oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

830 840 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

840 - 900 Śniadanie.

900 -1145 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, zajęcia edukacyjne poza terenem przedszkola, wycieczki, przedstawienia teatralne i baletowe, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

1145 - 1200 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 Obiad.

1230 – 1300 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni.

1300 – 1415 Praca indywidualna i wyrównawcza, utrwalanie treści programowych, swobodne zabawy dzieci w zależności od zainteresowań, zajęcia taneczne.

1415 – 1430 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

1430 – 1450 Podwieczorek.

1450 – 1700 Gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 6-letnich

700 – 830 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi wykazującymi opóźnienia w rozwoju psychoruchowym oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

830 840 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

840 - 900 Śniadanie.

900 -1145Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, zajęcia edukacyjne poza terenem przedszkola, wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

1145 - 1200 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 Obiad.

1230 – 1300 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni.

1300 – 1330 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi ( zmożliwymi przesunięciami w czasie w zależności od zajęć dodatkowych) 

1330 – 1415 Swobodne zabawy dzieci w zależności od zainteresowań.

1415 – 1430 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

1430 – 1450 Podwieczorek.

1450 – 1700 Gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.  

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2024 Przedszkole 193