Ramowy rozkład dnia

2018-08-20 10:37

Załącznik nr 1 do uchwały RP z dnia 31.08.2017 r.  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 3- letnich

700 – 830 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi  wykazującymi trudności oraz uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

8 – 840 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

840 - 900 Śniadanie.

900 – 930 Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych

930 -1145 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, plastyka z ceramiką. Przedstawienia teatralne i baletowe, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

1145 - 1200 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 Obiad.

1230 – 1400 Odpoczynek poobiedni w formie leżakowania.

1400 – 1445 Zabawy ruchowe, czytanie literatury, zabawy przy muzyce.

1445 1500 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

1500 – 1520 Podwieczorek.

1520 – 1745 Praca indywidualna i wyrównawcza, gry i zabawy dydaktyczne, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.

 

Załącznik nr 2 do uchwały RP z dnia 31.08.2017 r.  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 4,5-letnich

700 – 820 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i tematyczne, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi wykazującymi trudności  oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

820 830 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

830 – 850 Śniadanie.

900 -1145 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, zajęcia edukacyjne poza terenem przedszkola, wycieczki, przedstawienia teatralne i baletowe, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

1145 - 1200 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1200 – 1230 Obiad.

1230 – 1315 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni.

1315 – 1445 Praca indywidualna i wyrównawcza, utrwalanie treści programowych, swobodne zabawy dzieci w zależności od zainteresowań, zajęcia taneczne.

1445 – 1500 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

1500 – 1520 Podwieczorek.

1520 – 1745 Gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 6-letnich

7:00 – 7:45 Schodzenie się dzieci do sali gr. III, zabawy swobodne i tematyczne.

7:45 – 8:15 Przejście dzieci do sali gr. IV, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi ze SPE (w tym z dziećmi uzdolnionymi), utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - porządkowe.

8:30 – 8:50 Śniadanie.

9:00 -11:45 Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi, zajęcia umuzykalniające, zajęcia edukacyjne poza terenem przedszkola, wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, gry i zabaw ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11:45 - 12:00 Powrót z ogrodu. Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 13:00 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub baśni.

13:00 – 13:30 Swobodne zabawy dzieci w zależności od zainteresowań.

13:30 – 14:15  Zajęcia dydaktyczne realizujące treści programowe zgodne z planami miesięcznymi ( zmożliwymi przesunięciami w czasie w zależności od zajęć dodatkowych)

14:15 – 14:45 Zabawy swobodne dzieci.

14:45 – 15:00 Czynności higieniczno - porządkowe, przygotowanie do posiłku.

15:00 – 15:15 Podwieczorek.

15:15 – 15:30 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci – czytanie książek przyniesionych przez dzieci/ z przedszkolnej biblioteczki.

15:30 – 16:45 Gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna i wyrównawcza, swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci, w okresie jesienno – zimowym utrwalenie treści programowych, w okresie wiosenno – letnim pobyt dzieci w ogrodzie.  

16:45 – 17:00 Pobyt dzieci w sali gr. III, zabawy dowolne.

17:00 – 17:45 Swobodne zabawy w zależności od zainteresowań dzieci.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2019 Przedszkole 193   |   Developed by: Łukasz Kałuski