A A+ A++ K K K

Grupa II

2020-03-24 21:10

Nauczyciele grupy II:

Pani Marlena

Pani Paulina 

Pani Sylwia

W pracy z dziećmi pomaga Pani Agnieszka 

 

MAJ

Kwiecień rozpoczęliśmy nauką zdalną. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji podstawy programowej. W czasie zajęć stacjonarnych rozmawialiśmy o rodzajach i budowie książek, jak również o tym jak powstają. Poznaliśmy takie zawody jak: pisarz, drukarz. Z tematu książek płynnie przeszliśmy w świat baśni i bajek. Wcielaliśmy się w postacie bohaterów ulubionych powieści i dowiedzieliśmy się czym jest morał. 

W maju skupimy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności matematycznych. Utrwalimy poznane cyfry, będziemy przeliczać w zakresie 10 i bawić się kodowaniem. 

 

W maju zajęcia dydaktyczne i zabawy dzieci będą opierać się na tematach, których treści wynikają z obszarów edukacyjnych zawartych w postawie programowej wychowania przedszkolnego:

 

1. M - jak matematyka. Maj z matematyką. 

2. M - jak matematyka. Maj z matematyką cd.

3. Rodzina razem się trzyma

4. Ja i moi bliscy 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- poznanie wartości „rodzina”

- rozwijanie koncentracji uwagi

- rozwijanie kreatywności, chęci do tworzenia

- doskonalenie koordynacji ruchowej

- poznanie znaku graficznego cyfry 7 i 8 

- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 

- utrwalanie pojęć matematycznych, tj. większy, mniejszy, równy; wysoki i niski, wyższy, niższy

- utrwalanie kierunków prawo i lewo

- utrwalanie pojęć określających położenie przedmiotów na ilustracji  i względem siebie

- rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193