A A+ A++ K K K

Grupa II

2020-03-24 21:10

Nauczycielki grupy II:

- pani Justyna

- pani Marlena 

Pomagać nam będzie pani Agnieszka. 

 

PAŹDZIERNIK

 

Po miesiącu w przedszkolu dzieci czują się w grupie coraz pewniej, chętniej podejmują proponowane przez nauczyciela aktywności, swobodnie poruszają się po sali i po innych pomieszczeniach. Zapewne chcecie się od nich dowiedzieć, jak spędzają czas w przedszkolu. Nie zmuszajcie ich jednak do opowiadania, jeśli nie wyrażają takiej chęci, a zamiast pytań ogólnych („Jak było w przedszkolu?”) zadawajcie konkretne (np. „Czy zjadłeś zupę?”, „Z kim się bawiłeś?”, „Jaka zabawa najbardziej ci się podobała?”). W ten sposób pomożecie dziecku zacząć opowieść.

W minionym miesiącu rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie – mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody. Jak również o tym, co oznacza zdrowe odżywianie, jakie produkty warto jeść często (te zawierające witaminy, sole mineralne, błonnik), a jakie rzadziej. Dzieci dowiedziały się, że najważniejsze są: ruch i picie dużej ilości wody, że powinno się jeść 4–5 posiłków dziennie, a ostatni z nich 2 godziny przed snem, dokładnie gryźć i przeżuwać. Starać się spożywać mało cukru i soli. Przedszkolaki uczyły się poprawnie trzymać łyżkę i widelec w czasie jedzenia.

Dzieci przywitały Panią Jesień. W zabawach dydaktycznych i piosenkach poznawały cechy jesiennej pogody oraz określały zmiany zachodzące w przyrodzie. Podczas jesiennych wyjść do ogrodu  zbierały liście, żołędzie, kasztany i szyszki, dzięki czemu w sali mógł powstać „jesienny kącik”.

 

W październiku  nasze zabawy i zajęcia dydaktyczne opierać się będą na następujących tematach:

  1. Warzywa i owoce
  2. W naszej grupie
  3. Co nam dają drzewa?
  4. Przygotowania do zimy

 

Wymienione tematy wynikają z haseł programowych zawartych w obszarach edukacyjnych podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zawierają następujące ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

OBSZAR FIZYCZNY

uczestniczenie w zabawach ruchowych

doskonalenie sprawności manualnej

ćwiczenie samodzielności

poznawanie w działaniu właściwości różnych materiałów naturalnych

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku

 

 

OBSZAR EMOCJONALNY

dostrzeganie piękna darów natury

poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek

próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu

odczuwanie piękna przyrody

wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku

budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

 

OBSZAR SPOŁECZNY

współpraca z innymi dziećmi w grupie

kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

nauka empatii w stosunku do innych osób

kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

stosowanie zwrotów grzecznościowych

uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów

poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie

koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej

budowanie obrazu własnego „ja”

 

OBSZAR POZNAWCZY

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań

rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”

poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie

przestrzeganie zasad podczas gier

poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia

rozwijanie poczucia rytmu

wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe

podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy

śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem

manipulowanie materiałem przyrodniczym

klasyfikowanie przedmiotów

przeliczanie elementów zbiorów

rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki

dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych

utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw

rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną

układanie historyjki obrazkowej w sposób chronologiczny

poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka

rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193