A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

 

Elementy języka nowożytnego (angielskiego) realizowane podczas różnych sytuacji codziennych ( IV, 21):

 

W ramach zajęć z języka angielskiego dzieci ze wszystkich grup będą uczyły się rozwijać swoje sprawności językowe poprzez poznawanie słownictwa języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, co będzie stymulowało ich komunikację werbalną i niewerbalną.

Praca w grupie podczas zajęć ma na celu rozbudzenie zainteresowania językiem obcym oraz naukę współpracy i stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych.

 

WRZESIEŃ - „HELLO”   (GRUPA IV, GRUPA III, GRUPA II)

 

  • Cele:

 

nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie,

nauka przedstawiania się,

nauka grzecznościowych pytań i zwrotów,

nauka liczebników od 1 do 10

 

 

WRZESIEŃ - „HELLO”   (GRUPA I)

 

  • Cele:

 

nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie,

nauka liczebników od 1 do 3

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2023 Przedszkole 193