A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

 KWIECIEŃ

 

GRUPA I

- słownictwo: a banana ; an apple ; grapes; watermelon ;

- piosenki: „Are you hungry?“

zwrotyAre you hungry ?; Yes, I am. ; No, I am not,  I am full

- zabawy: „Magic eye“;

 

 

GRUPA II 

 

 

GRUPA III

- kontynuowanie utrwalania słownictwa związanego z wykonywanymi czynnościami: daily routines and hobby

- utrwalanie zwrotu: I can / I can’t

- wprowadzenie słownictwa związanego z szeroko rozumianą kulturą

 

GRUPA IV 

 

Słownictwo – cat, dog, horse, pig, sheep, cow, goat, chicken, cinema, theater, music, museum, book

Zwroty – „It’s a book/ I like reading books./ This is a green/small book./ Is that book big?

Piosenka – „Walk Around the Farm”

Zabawy – „Hello, friend”, „Simon says”

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193