A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

 

Elementy języka nowożytnego (angielskiego) realizowane podczas różnych sytuacji codziennych ( IV, 21):

 

W ramach zajęć z języka angielskiego dzieci ze wszystkich grup będą uczyły się rozwijać swoje sprawności językowe poprzez poznawanie słownictwa języka funkcjonalnego i sytuacyjnego, co będzie stymulowało ich komunikację werbalną i niewerbalną.

Praca w grupie podczas zajęć ma na celu rozbudzenie zainteresowania językiem obcym oraz naukę współpracy i stymulowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych.

 

W MIESIĄCU STYCZNIU NAUCZYLIŚMY SIĘ – ściągawka dla rodziców:

January (grupa II, III, IV)

Basics:

 • a family, a mummy, a daddy, a sister, a brother, a baby, a grandma, a grandpa,

            parents, children, a son, a daughter

 

 • questions: Who's this? What's this?

 

 • words and phrases:  a shopping list, a basket,  Who's missing? Socks, a doughnut,  pasta, biscuits, ice-cream, a toy bus, glasses, a hat, to take a nap

 

Songs:

„ Here are Grandma's glasses” The Kiboomers, source: Spotify

„Grandma/grandpa song” Brian Kinder, source: Spotify

 

January (grupa I)

Basics:

 • a family, a mummy, a daddy, a sister, a brother, a baby, a grandma, a grandpa,

glasses, a hat,

 

Questions:  Who's this? What's this?

 

Songs:

„ Here are Grandma's glasses” The Kiboomers, source: Spotify

 

 

ZAŁOŻENIA NA MIESIĄC  LUTY:

February  (grupa II, III, IV)

Cele:

 • - nauka słownictwa związanego ze zwierzętami
 • - nauka słownictwa i zwrotów odnoszących się do wyglądu zwierząt
 • - nauka przyimków i przysłówków odnoszących się do lokalizacji zwierząt
 • - nauka piosenki tematycznej
 • - nauka wyliczanki tematycznej
 • -  historyjka tematyczna

 

February  (grupa I)

Cele:

              nauka słownictwa związanego ze zwierzętami

 • - nauka słownictwa i zwrotów odnoszących się do wyglądu zwierząt
 • - nauka przyimków i przysłówków odnoszących się do lokalizacji zwierząt
 • - nauka piosenki tematycznej
 • - nauka wyliczanki tematycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2024 Przedszkole 193