A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

CZERWIEC

 

GRUPA I

- słownictwo: walk,friend / friends, play,

- piosenki: „Friends song“

- zwroty:I dont‘ play alone, I have my friends, 

- zabawy: „Find your friend“, „Spider“

 

GRUPA II 

 

 

GRUPA III

- MEADOW RESIDENTS – wprowadzenie słownictwa związanego z mieszkańcami łąki

- WHICH ONE IS MISSING??? / HOT or COLD??? - zabawy utrwalające poznane słownictwo, kształtujące spostrzegawczość i koncentrację uwagi

- LET’S SING IN ENGLISH – ON, IN, UNDER, BY – piosenka utrwalająca słownictwo oraz stosunki przestrzenne

- THE VERY HUNGRY CATERPILLAR – animacja utrwalająca zwroty: I’m hungry/ I’m still hungry

- SUMMER VOCABULARY FOR KIDS - wprowadzenie słownictwa związanego z latem

- WHAT DO YOU LIKE TO DO IN THE SUMMER? ACTIVITIES FOR KIDS – określanie ulubionych aktywności wykonywanych w czasie lata, utrwalenie zwrotu: I like.

 

GRUPA IV 

- utrwalenie słownictwa związanego z porami roku, światem przyrody: spring, summer, autumn, winter, fish, bird, frog, ladybird, bee, butterfly,  tree, grass, flower

- nauka wierszyków: „How are you?”

- zapoznanie ze słówkami związanymi ze szkołą: back-pack, book, crayons, ruler, pen, glue, pencil-case

- zabawa: ”Crosing the street”

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193