A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

 

PAŹDZIERNIK

GRUPA I

  • piosenka: „Hello mamy”, „ Rain, Rain go away”
  • słownictwo: hello, good morning, goodbay, thank you,
  • zabawy: „Stand up- sit down”, „Make a train”

 

GRUPA II 

słownictwo: pumpkins, grapes, apples, pear,

piosenka: "Fruits"

zwroty: pick an apple, pick a banana... Put it into the basket

zabawa muzyczno-ruchowa: Let's get dressed song  

 

 

GRUPA III

Why do leaves change color in autumn? - aktywność z elementami j. angielskiego

Rain, rain, go away – zabawa ze śpiewem

Learn about fall – video edukacyjne

September, October, November – nauka nazw miesięcy w języku angielskim

Pumpkin, squirrel, acorn, chestnut, leaves – nauka słów

 

GRUPA IV 

- przypomnienie i utrwalenie zwrotów: I have…. / Do you have…? / How many…?

- utrwalanie słownictwa związanego ze zwrotami grzecznościowymi: Here you are / Excuse me / I am sorry / Thank you / Yes, please / No, thank you

- kształtowanie umiejętności zadawania prostych pytań i udzielania odpowiedzi: What’s your name? My name is… / How old ale you? I’m…. / How are you? I’m….

- wprowadzenie słownictwa związanego z jesienią: pumpkin, apple, pear, plum, leaf, basket, basket of apples, basket of leaves, owl, hedgehog, acorn, chestnut, ect.

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2021 Przedszkole 193