A A+ A++ K K K

Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

 

Elementy języka nowożytnego (angielskiego) realizowane podczas różnych sytuacji codziennych ( IV, 21):

 

GRUPA I

- wprowadzenie słownictwa związanego ze zwierzętami hodowlanymi i wiosną

- wprowadzenie słownictwa związanego z Wielkanocą

 

 

GRUPA II 

- słownictwo: winter, snow, snowflake, snowball, Santa Claus, Christmas, Snowman, Chrismtas Tree, Reindeer

- piosenki: Little Snowflake, Hello, Reindeer, Where is Santa?, I'm A Little Snowman, Snowflakes, snowflakes

- zabawy: Santa`s present

 

GRUPA III

- słownictwo: I am angry, I am sad, I am happy...

- piosenka: Feelings and Emotions

- zabawa: Feelings card,

 

 


GRUPA IV 

- słownictwo: I love you, I like you, Thank you, heart; wprowadzenie nazw miesięcy;

- piosenka: Skidamarink, The months chant

- zabawa: Learn the months; Skidamarink a dink  dink; Calendar

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2023 Przedszkole 193