Język angielski

2018-08-20 10:34

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku angielskim, wspólną lekturę książeczek, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych.

W naszym Przedszkolu kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia zajęć w języku angielskim pozwalają na udział dzieci w projektach międzynarodowych, w których partnerzy projektowi działają i dzielą się doświadczeniem za pomocą eTwinningu na platformie Twinspace.

 

 

Grupa I 

Słownictwo: Hello, Goodbye, Thank you, Please

Piosenka: Clean up song, Super Simple Songs - „Hello”

Zabawy: Hello, can you clap your hands?

 

Grupa II 

- przypomnienie i utrwalenie nazw podstawowych owoców i warzyw: apple, pear, plum, carrot, potato, onion, pumpkin.

- wprowadzenie liczebników: one, two, three, … ten.

- zabawa: Bring me 1, 2, 3 plum(s), etc.

- wprowadzenie zwrotów: I have…. / Do you have…? / How many…?

 

Grupa III

Przypomnienie zwrotów: 
                 -"Good morning" "Hello"
                 -"Good bye" 
                 -"Thank you"
                 -"How are you?"
                 -"I'm happy/ sad/ good/ not good"
  
Piosenki: 
                 -"If you are happy and you know it"
                 -"Numbers song"
Zabawy: 
                 -"Hopscotch"
                 -"Touch green"

 

Grupa IV

- piosenka "Hello, how are you?" - przypomnienie zwrotów na powitanie / pożegnanie: hello, bye,good morning, good night - przypomnienie zwrotów: How are you? I’m good / happy / sad / scared / suprised / great

- wprowadzenie słownictwa związanego z zabawkami: toys, doll, teddy bear, blocks, car, puzzle,

- przypomnienie nazw poszczególnych części ciała (head, nose, toes...)

- zabawy : How many toys? Touch your...- piosenka "Hello, how are you?"

- przypomnienie zwrotów na powitanie / pożegnanie: hello, bye,good morning, good night

- przypomnienie zwrotów: How are you? I’m good / happy / sad / scared / suprised / great

- wprowadzenie słownictwa związanego z zabawkami: toys, doll, teddy bear, blocks, car, puzzle, - przypomnienie nazw poszczególnych części ciała (head, nose, toes...) - zabawy : How many toys? Touch your...- piosenka "Hello, how are you?"

 

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2019 Przedszkole 193   |   Developed by: Łukasz Kałuski